• 5481 AA 45 Hoofdstraat

  • 5481 AR 39 Plein

  • 5481 GL 01 Schutsboom

  • 5481 NG 20 Markt

  • 5481 VE 15 Boxtelseweg

  • 5482 DA 01a Eerdsebaan

  • 5482 KG 55 Kerkendijk

  • 5482 WN 06 Steeg

Copyright 2024 - Schijndelhartsave

ANBI

naamloosDONATEUR WORDEN? 

Stichting Schijndel Hartsave is erkend als ANBI. De Belastigdienst stelt dat giften en donaties die gedaan worden aan een goed doel of instelling fiscaal aftrekaar zijn van het belastbaar inkomen, als het doel of de instelling is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

 

Uw gift is van Harte welkom op rekeningnummer: NL03 RABO 0343 1630 12

f t g m

logo anbi

logo kvk

Ingeschreven onder nr. 75089815